EFO elektronikus bejelentése

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint – elektronikus úton, kormányzati kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (a továbbiakban: Ügyfélkapu), vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti.

Telefonon történő bejelentés a 185-ös, Magyarország területén belül 0-24 órában, az év minden napján, hétvégén és ünnepnapokon is belföldi normál díjazású tarifával hívható telefonszámon, a telefonos bejelentést kezdeményező személy adóazonosító jelének megadásával lehetséges.

A munkáltató akkor élhet az előzőekben felsorolt bejelentési lehetőségek valamelyikével, tehát a telefonon keresztül történő bejelentés lehetőségével is, ha előzetesen regisztráltatta magát az Ügyfélkapun!

Elektronikus úton történő bejelentés

Az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony adataira vonatkozó elektronikus úton történő bejelentéshez számítógépen ki kell tölteni a 17T1042E jelű elektronikus adatlapot, és ezt az Ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az állami adóhatóság részére. Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – így különösen a munkaidő változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén –, és a bejelentett adatokban bekövetkezett változás bejelentésére is ugyanezen nyomtatvány kitöltésével van lehetőség.

Az adatlap kizárólag a NAV honlapjáról – http://www.nav.gov.hu – tölthető le, kereskedelmi forgalomban nem kapható. A NAV honlapján az adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt a változásokat mindig szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az adatlap legfrissebb verzióját használni!

A foglalkoztatással kapcsolatos elektronikus úton történő bejelentések benyújtásával kapcsolatban technikai segítséget nyújtunk 0-24 órában a 1818 telefonszámon.

Egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) bejelentő mobil alkalmazás

Amennyiben rendelkezik okostelefonnal vagy táblagéppel, és készülékén internet hozzáféréssel, akár 19 másodperc alatt is bejelentheti az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalóját.

EFO bejelentő mobil alkalmazás


A mobil alkalmazás működtetéséhez szükséges feltételek:

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) bejelentő mobil alkalmazásról a http://www.nisz.hu/efo2015 weboldalon, vagy 0-24 órában a 185-ös telefonszámon, a 6-os menüpontot választva tájékozódhat.

EFO bejelentő alkalmazás ingyenes letöltése: