Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése

A 185-ös hívószámon lehetőséget biztosítunk Önnek az egyszerűsített foglalkoztatás telefonon történő bejelentésére. A hívószám Magyarországról területén belül 0-24 órában, az év minden napján, hétvégén és ünnepnapokon is  belföldi normál tarifával hívható.

A munkáltatónak bejelentési kötelezettségét a munkavégzés megkezdése előtt kell teljesítenie. A telefonos bejelentést bármely személy kezdeményezheti, nem kell a munkáltató személyével egybeesnie. A bejelentéshez a következő adatokra van szükség:

  • munkáltató adószáma;
  • a telefonos bejelentést kezdeményező személy adóazonosító jele;
  • a munkavállaló neve, adóazonosító jele, TAJ-száma;
  • a foglalkoztatás kezdete és a munkaviszony napjainak száma.


Ön egyszerűsített foglalkoztatás keretében bejelenthet

Mezőgazdasági idénymunkát, amely a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet illetve ezek társulása által megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása - a tovább feldolgozás kivételével.
A fizetendő közteher mértéke: 500 Ft/fő/nap

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében azonos felek között (azonos munkáltató azonos munkavállaló) ilyen jellegű határozott idejű munkaviszony időtartama (a munkaviszony napjainak száma) egy naptári évben nem haladhatja meg a 120 napot.

Turisztikai idénymunkát, amely a kereskedelemről szóló törvényben meghatározottak szerint turisztikai szolgáltatási tevékenységnek számít, ilyen lehet az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.
A fizetendő közteher mértéke: 500 Ft/fő/nap

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében azonos felek között (azonos munkáltató azonos munkavállaló) ilyen jellegű határozott idejű munkaviszony időtartama (a munkaviszony napjainak száma) egy naptári évben nem haladhatja meg a 120 napot.

Filmipari statisztát, aki a 3711FEOR számmal azonosított foglalkoztatásúnak minősülő természetes személy, feltéve, hogy a tevékenysége a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott filmalkotás elkészítésében való kisegítő (pótolható) jellegű részvételre irányul.
A fizetendő közteher mértéke: 3 000 Ft/fő/nap

A filmipari statiszta napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a törvényben meghatározott mértéket, amely 12 000 forint.

Alkalmi munkavállalót, aki az alábbi feltételek teljesülése esetén létesíthet egyszerűsített foglalkoztatás keretében határozott idejű munkaviszonyt
összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig;
egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és
egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig
A fizetendő közteher mértéke: 1 000 Ft/fő/nap

FIGYELEM!

Alkalmi munkára történő bejelentés esetén a foglalkoztatásnak meg kell felelnie a 2010. évi LXXV. egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben foglalt létszámkeretnek. Az a munkáltató, aki 300 ezer forintot, vagy azt meghaladó összegű adótartozást halmozott fel foglalkoztatás után fizetendő járulékokból és/vagy társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvényben a munkáltatóra előírt adóelőleg tekintetében, az az egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult, mindaddig amíg adótartozását ki nem egyenlíti.

Bejelentés módosítása, visszavonása

A telefonhívás napjára szóló bejelentést a hívástól számított 2 órán belül, a következő napokra történő bejelentést tárgynap reggel 8 óráig van lehetőség módosítani vagy visszavonni. Ha telefonon tette a bejelentését, a regisztrációs számra; elektronikus úton vagy mobil applikáción keresztül történt bejelentése esetén pedig a NAV iktatószámra mindenképpen szükség van. 

EFO bejelentő mobilalkalmazás

Az alkalmazás segítségével várakozás nélkül, kevesebb, mint 1 perc alatt rögzíthető a bejelentés, amit okostelefonja vagy táblagépe segítségével bármikor, bárhonnan megtehet. Az alkalmazás működtetéséhez az alábbi feltételekkel kell rendelkezni:


További információk: www.nisz.hu/hu/efo2015 weboldalon vagy a 185-ös hívószámonIngyenes letöltés:


        

Vonatkozó jogszabályok

Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban részletes tájékoztatást a Nemzeti Adó és Vámhivatal 46-os számú információs füzete nyújt.

Az egyszerűsített foglakoztatás alkalmazása esetén főbb irányadó jogszabályok az alábbiak:

  • 2003. évi XCII. törvény (Art.): az Efo. tv-ben nem szabályozott adózást érintő kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Elektronikus úton történő bejelentés

Egyszerűsített foglalkoztatás elektronikus úton is bejelenthető. Ennek feltételei:

Az elektronikus bejelentésről bővebb információ az Ön számára összeállított ügyfélanyagunkban található. Klikk ide! A bejelentés papír alapon, postai vagy személyes úton történő benyújtására nincs lehetőség!


Elektronikus bejelentéssel kapcsolatban technikai segítség nyújtás 0-24 órában a 1818 telefonszámon érhető el.