Háztartási munka bejelentése

A 185-ös hívószámon lehetőséget biztosítunk Önnek az egyszerűsített foglalkoztatás telefonon történő bejelentése mellett háztartási munka bejelentésére is. A hívószám Magyarország területén belül 0-24 órában, az év minden napján, hétvégén és ünnepnapokon isbelföldi normál díjazású tarifával hívható.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a foglalkoztatónak, munkáltatónak
bejelentési kötelezettségét a munka megkezdése előtt kell teljesítenie. A bejelentő személye elsődlegesen csak a foglalkoztató lehet.


A bejelentéshez a következő adatokra van szükség:

  • a foglalkoztató (természetes személy) adóazonosító jele
  • háztartási alkalmazott (természetes személy) adóazonosító jele
  • háztartási alkalmazott TAJ-száma
  • tényleges foglalkoztatás kezdőnapja
  • valamint a bejelentés időszaka (naptári hónapokban megadva)

Háztartási munkának minősül: a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítás, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés és kertgondozás.

A bejelentést havonta, vagy több hónapra előre lehet megtenni, de mindig csak az adott tárgyévre vonatkozóan.

A foglalkoztatónak háztartási alkalmazottanként havonta 1 000 Ft összegű regisztrációs díjat kell fizetnie (a regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt foglalkoztatás). A díjat a NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díjbevételi számlára történő utalással (10032000-01076215), vagy csekken vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával lehet megfizetni.

A regisztrációs díjat több hónap együttes bejelentése esetén egy összegben kell befizetni! A befizetés határideje: a bejelentés hónapját követő hónap 12. napja.

A regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet, és a háztartási munkára alkalmazott személy nem minősül biztosítottnak. E jogcímen tehát a háztartási alkalmazott egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak sem minősül.

Bejelentés módosítása, visszavonása

A bejelentés módosítására és visszavonására a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.

A telefonos bejelentéshez mindenképpen szüksége lesz a bejelentéshez tartozó regisztrációs számra, elektronikus úton történő bejelentés esetén pedig a NAV iktatószámra.

Vonatkozó jogszabályok

Háztartási munkával kapcsolatban részletes tájékoztatást a Nemzeti Adó és Vámhivatal 47-es számú információs füzete nyújt. Letölthető itt: Klikk ide!

Háztartási munkára vonatkozó fő irányadó jogszabály:

Elektronikus úton történő bejelentés

A háztartási munka elektronikus úton is bejelenthető. Ennek feltételei:

Az elektronikus bejelentésről bővebb információ az Ön számára összeállított ügyfélanyagunkban található. Klikk ide!

Elektronikus bejelentéssel kapcsolatban technikai segítségnyújtás 0-24 órában az év minden napján, a 1818 telefonszámon érhető el.