Iskolaszövetkezeti bejelentés

A 185-ös telefonszámon fogadjuk az iskolaszövetkezet és a nappali tagozatos tanuló között létrejött munkaviszony bejelentését is.

A hívószám - a 223/2010. Kormányrendeletben foglaltak szerint - Magyarország területén belül 0-24 órában, az év minden napján, hétvégén és ünnepnapokon is belföldi normál díjazású tarifával hívható.

Telefonon történő bejelentés esetén a bejelentőnek a következő adatokat kell megadnia:

 • iskolaszövetkezet neve
 • iskolaszövetkezet adószáma
 • bejelentő adóazonosító jele
 • diák neve
 • diák adóazonosító jele
 • diák TAJ-száma
 • diákigazolvány azonosító száma
 • munkaszerződés megkötésének napja.

Az iskolaszövetkezetnek az érvényes szabályok alapján azt a tanulót/hallgatót kell bejelentenie a munkaszerződés megkötésének napján aki:

 • nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, és
 • az iskolaszövetkezettel megkötött, az Mt. 223. § (2) bekezdése által meghatározott tartalmú munkaszerződéssel, határozott időre létesített munkaviszony keretében foglalkoztatják, és
 • a munkaviszony harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében jön létre.

Az iskolaszövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködő, de nappali rendszerű oktatás keretében nem tanuló – biztosítottnak minősülő – tagját kell bejelenteni.

A bejelentés papír alapon, postai vagy személyes úton történő benyújtására nincs lehetőség!

Vonatkozó jogszabályok

Az iskolaszövetkezeti bejelentésre vonatkozó főbb irányadó jogszabályok az alábbiak:

Elektronikus úton történő bejelentés

Az iskolaszövetkezet és a nappali tagozatos tanuló között létrejött munkaviszony bejelentése - Ügyfélkapun keresztül történő beküldéssel - elektronikusan is megtehető. Ennek feltételei:

Az elektronikus bejelentésről bővebb információt az Ön számára összeállított ügyfélanyagunkban talál. Klikk ide!

Elektronikus bejelentéssel kapcsolatban technikai segítségnyújtás 0-24 órában az év minden napján, a 1818 telefonszámon érhető el.